Beleidsontwikkeling / Krachtig Verbonden

Bij beleidsontwikkeling heeft de energietransitie de aandacht.
Vanuit landelijk beleid krijgt de gemeente een aantal taken, met name op het gebied van de transitie naar aardgasvrij wonen.
Daarnaast zijn ook het opwekken van duurzame energie en de verduurzaming van de mobiliteit een belangrijk onderdeel.

Om dit op een goede manier te kunnen realiseren, is beleid nodig. Kortom, hoe wil de gemeente haar taken vervullen?

Op dit moment wordt er gewerkt aan een visie op het gebied van duurzaamheid.
Deze zal worden verwerkt in de herziening van de structuurvisie ‘Krachtig Verbonden’.
In deze visie zal de gemeente vastleggen hoe zij duurzaamheid, waaronder de energietransitie wil uitvoeren.