G1000Sluis burgerberaad

De gemeente Sluis gaat een nieuw duurzaamheid beleidsplan opstellen. Graag willen we dit plan samen met de inwoners van de gemeente Sluis maken. Daarom organiseert de stichting G1000.nu een Burgerberaad. 

Met inwoners in gesprek

Tijdens het G1000 Burgerberaad gaan deelnemers uit onze gemeente, met elkaar in gesprek. Het Burgerberaad richt zich op het thema Duurzaamheid. Hierbij staat één grote vraag centraal:

‘Hoe wordt (gemeente) Sluis duurzaam?’

De voorstellen uit het Burgerberaad van de G1000Sluis liggen straks op tafel als de gemeente nieuw beleid over duurzaamheid gaat vaststellen.

Duurzaam Sluis

Het klimaat en verduurzaming, het zijn thema’s die de afgelopen jaren steeds belangrijker zijn geworden. Ook voor u als inwoner van de gemeente Sluis. Maar wat is dat nu eigenlijk? Duurzaamheid? Onder duurzaamheid kunnen verschillende onderwerpen ondergebracht worden. Een aantal voorbeelden zijn:

  • Energie, energiekosten verlagen door bijvoorbeeld duurzaam te wonen.
  • Aardgasvrij, onderdeel van energiezuiniger wonen en leven, is de overgang naar aardgasvrij. In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof voor de auto, aardgas om het huis te verwarmen en te koken. 
  • Circulair, ‘Circulair’ betekent ‘in een kringloop’. In de natuur zelf is geen afval. Alles wordt hergebruikt. Het heeft dan opnieuw waarde. Zo gaat het ook in een circulaire economie. In een circulaire economie worden producten en materialen opnieuw gebruikt, waardoor er minder afval is en grondstoffen niet uitgeput raken. En als we dan toch afval produceren, dan kunnen we die het beste recyclen. Een voorbeeld hiervan is afvalscheiding.
  • Klimaat, het veranderende klimaat raakt iedereen. Een klimaatbestendige inrichting betekent meer groen, minder verharding, voldoende schaduw en water langer vasthouden in de grond.
G1000Sluis burgerberaad- extra informatie

Flyer G1000Sluis

FAQ G1000Sluis

Website G1000Sluis