Klimaat

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met extreem weer. Er zijn meer plensbuien en in hete zomers verdroogt de grond. Klimaatverandering heeft ook invloed op onze gezondheid. We willen verdere opwarming voorkomen, onder andere door zuiniger te zijn met energie.

Maak Sluis klimaatbestendig! 

Het veranderende klimaat raakt iedereen. Regionale acties van de provincie, het waterschap en gemeenten, gezamenlijke initiatieven van buurtbewoners of ondernemers; allemaal dragen we bij aan een klimaatbestendig Zeeland. Ook u kunt iets doen! 

Thema’s 

We richten ons in de klimaatadaptatie op de thema’s droogte, hitte, wateroverlast en overstromingen. In de Strategie klimaatadaptatie Zeeuws-Vlaanderen, die eind 2021 werd vastgesteld, staat beschreven hoe we met deze thema’s omgaan. Deze strategie vloeit voort uit de Klimaatadaptatiestrategie Zeeland - KasZ (PDF). Een zo klimaat robuust mogelijke inrichting van onze infrastructuur en een prettige en gezonde leefomgeving staan in de Zeeuws-Vlaamse strategie centraal. Belangrijk daarbij is dat ook inwoners hun eigen percelen klimaat robuust inrichten. 

Help mee  

Iedere vierkante meter telt, elke kleine maatregel heeft al een groot effect! Een klimaatbestendige inrichting betekent meer groen, minder verharding, voldoende schaduw en water langer vasthouden. Maak daarom uw tuin, balkon of dakterras groener. Met planten, bomen, een vijver, een groen dak, een groene erfafscheiding, een vijver in de tuin, plantenbakken… En/of koop een regenton. Een zonnescherm, gesloten gordijnen en dichte ramen houden overdag de warmte buiten; genoeg drinken voorkomt oververhitting. En zo kunt u nog veel meer doen! 

Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee 

In Zeeland loopt de campagne ‘Het klimaat verandert, Zeeland verandert mee’. Dit is een initiatief van de Samenwerking Klimaatadaptatie Zeeland. Op de website www.zeelandverandertmee.nl staat wat er in Zeeland al gebeurt aan klimaatadaptie en wat u zelf kunt doen.