Energie

Een duurzamere wereld bereiken we door te besparen op energieverbruik. Alles wat je aan energie bespaart, hoef je niet meer op te wekken. Energiezuinig en duurzaam wonen verlaagt kosten, biedt comfort en heeft een positieve invloed op het klimaat (minder CO2-uitstoot). Als gemeente verlagen we het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen. Ook letten we bij het verlenen van vergunningen op toepassing van energiebesparende maatregelen. Als inwoner en ondernemer kunt u ook veel doen. Alle kleine beetjes helpen! De overheid stimuleert u graag met verschillende subsidiemogelijkheden.

Maak Sluis energiezuinig!

Voor woningeigenaren is het vaak lastig om te bepalen hoe u uw woning het slimst kunt verduurzamen. Isoleren, zonnepanelen, warmtepomp… Welke mogelijkheden zijn er? In welke volgorde en door welke partijen kunnen de maatregelen het beste uitgevoerd worden? Welke kosten komen er bij kijken en welke subsidies zijn er? Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland helpen! 

Duurzaam Bouwloket 

Duurzaam Bouwloket is het onafhankelijke energieloket van de gemeente Sluis. Op deze website kunt u terecht met alle vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energiebesparing, energie opwekken en financieringsmogelijkheden. Voor het aanvragen van advies verwijst het loket u onder andere door naar Energiek Zeeland. Duurzaam Bouwloket en Energiek Zeeland vullen elkaar dan ook aan, waardoor u optimaal geholpen kunt worden bij het verduurzamen van uw woning.  

Energiek Zeeland 

Energiek Zeeland informeert woningeigenaren en geeft onafhankelijk en integraal advies. Via dit energieloket kunt u Zeeuwse energieambassadeurs inschakelen, die samen met u een uniek plan voor het verduurzamen van uw woning maken. Het is geen verplichting, maar u kunt onder meer via Energiek Zeeland met dit unieke plan offertes opvragen bij een reeks Zeeuwse aannemers en installateurs waarmee Energiek Zeeland prijsafspraken heeft gemaakt. Energiek Zeeland wil hiermee bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstelling uit het Zeeuws Energieakkoord: Zeeland energieneutraal in 2045. Energiek Zeeland wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en het Ministerie van LNV.

ISDE-subsidie

U kunt als woningeigenaar beroep doen op deze subsidie voor het verduurzamen van uw woning. 

Milieu Centraal 

Milieu Centraal is de praktische gids voor elke duurzame stap. Of het nu gaat om het verduurzamen van een woning, of om iets anders. Zoals: hoe maak ik een klimaatvriendelijk gerecht? Wat is de impact van vliegen? Waar laat ik een oude videoband? En nog veel meer!

Via de website www.verbeterjehuis.nl kun je rekenvoorbeelden vinden. Deze voorbeelden geven inzicht hoe je nog meer kunt besparen! 

Samen 

Natuurlijk kunt u ook samen veel bereiken! Sluit aan bij een bewonerscoöperatie als die er is, of richt er een op samen met de buurt. Ga samen met anderen uit de straat isoleren, koop gezamenlijk een warmtepomp of maak de straat groener. De energiecoaches van Duurzaam Bouwloket helpen u graag op weg!