Circulair: afval scheiden en hergebruik van materialen

‘Circulair’ betekent ‘in een kringloop’. In de natuur zelf is geen afval. Alles wordt hergebruikt. Het heeft dan opnieuw waarde. Zo gaat het ook in een circulaire economie. In een circulaire economie worden producten en materialen opnieuw gebruikt, waardoor er minder afval is en grondstoffen niet uitgeput raken. En als we dan toch afval produceren, dan kunnen we die het beste recyclen. Daarom doen we in de gemeente Sluis actief aan afvalscheiding.

Sluis aan de bak: afval scheiden loont

Zo min mogelijk restafval is het doel! Het is belangrijk om ons aandeel restafval op stortplaatsen en in verbrandingsovens zo laag mogelijk te houden. Milieuschade en onze CO2-uitstoot houden we hierdoor laag. Dat doen we door afval goed te scheiden. Het is belangrijk dat we dat allemaal samen doen en ook precies daar waar het afval ontstaat, en dat is onder andere bij ons thuis. Het gescheiden inzamelen van afval draagt bij aan verduurzaming. Meer weten over afval scheiden en ons beleid? Kijk dan op onze pagina Sluis aan de bak

Circulair bouwen 

Bouw- en sloopmateriaal is een vaak vergeten afvalstroom. Beoordeel bij de aanschaf van nieuw bouwmateriaal de impact van productie en transport op onze planeet. Probeer zo veel mogelijk te werken met natuurlijke materialen. Ook als gemeente proberen we daar op te letten. Metalen en fossiele brandstoffen zijn materialen die minder geschikt zijn voor hergebruik. Kijk voor meer informatie en tips op www.insert.nl. Insert is een stichting die als tussenpartij fungeert voor hergebruik van kwalitatief bouwmateriaal. 

Help mee

Natuurlijk is er naast actief meedoen aan afvalscheiding en het gebruik van duurzame bouwmaterialen nog veel meer wat u kunt doen. Geef kleding een tweede leven bijvoorbeeld, voorkom voedselverspilling, koop producten zonder onnodige verpakkingsmaterialen en gebruik herbruikbare producten (denk aan tasjes, flesjes, wasbare luiers…)!