Duurzaam denken en doen

Energie

Een duurzamere wereld bereiken we door te besparen op energieverbruik. Alles wat je aan energie bespaart, hoef je niet meer op te wekken. Energiezuinig en duurzaam wonen verlaagt kosten, biedt comfort en heeft een positieve invloed op het klimaat (minder CO2-uitstoot). Als gemeente verlagen we het energieverbruik van gemeentelijke gebouwen. Ook letten we bij het verlenen van vergunningen op toepassing van energiebesparende maatregelen. Als inwoner en ondernemer kunt u ook veel doen. Alle kleine beetjes helpen! De overheid stimuleert u graag met verschillende subsidiemogelijkheden. 

Lees verder...

Aardgasvrij

Onderdeel van energiezuiniger wonen en leven, is de overgang naar aardgasvrij. In en rondom ons huis gebruiken we dagelijks energie. Stroom om het licht aan te doen, brandstof voor de auto, aardgas om het huis te verwarmen en te koken. Dat aardgas, daar willen we vanaf. Bij het gebruik hiervan komt CO2 vrij.

Lees verder...

Klimaat

De aarde warmt op, de zeespiegel stijgt en we hebben vaker te maken met extreem weer. Er zijn meer plensbuien en in hete zomers verdroogt de grond. Klimaatverandering heeft ook invloed op onze gezondheid. We willen verdere opwarming voorkomen, onder andere door zuiniger te zijn met energie.

Lees verder...

Schone mobiliteit

Veel voertuigen maken nog gebruik van benzine of diesel. Dit zijn fossiele energiebronnen. We willen het gebruik van elektrische voertuigen stimuleren. Duurzame mobiliteit is beter voor het milieu, maar ook beter voor de luchtkwaliteit en daarmee voor de gezondheid. Daarom zijn er in Nederland afspraken gemaakt voor het plaatsen van openbare laadpalen, kunt u gebruik maken van subsidieregelingen en is er een belastingvoordeel voor gebruikers van een volledig elektrische auto of motorfiets.

Lees verder...

Circulair

‘Circulair’ betekent ‘in een kringloop’. In de natuur zelf is geen afval. Alles wordt hergebruikt. Het heeft dan opnieuw waarde. Zo gaat het ook in een circulaire economie. In een circulaire economie worden producten en materialen opnieuw gebruikt, waardoor er minder afval is en grondstoffen niet uitgeput raken. En als we dan toch afval produceren, dan kunnen we die het beste recyclen. Daarom doen we in de gemeente Sluis actief aan afvalscheiding.

Lees verder...