Project in de kijker: Herinrichting Willemsweg en de Lange Heerenstraat in Schoondijke

In Schoondijke wordt volop aan de weg getimmerd. Met de komst van de rondweg een aantal jaren geleden, veranderde de verkeerssituatie in het dorp aanzienlijk. Deze was vooral gericht op het verwerken van doorgaand verkeer met brede rijbanen en veel vrachtverkeer. Bij de herinrichting is rekening gehouden met ontsluitingsroutes, het behoud van het doorgaande weggebruik voor landbouwverkeer en natuurlijk niet te vergeten wonen en verblijven. Samen met inwoners, ondernemers en de dorpsraad is het ontwerp tot stand gekomen, passend bij het karakter van het dorp. 

De werkzaamheden en inrichting

Het project bestaat uit drie fasen:

  • Fase 1 - Dorpsstraat en Damstraat (afgerond)
  • Fase 2 - Dorplein en omgeving (afgerond)
  • Fase 3 - Willemsweg en de Lange Heerenstraat (in uitvoering)

Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft DNWG de nodige gas-, water-, en elektravoorzieningen vernieuwd. Aannemingsbedrijf Reimerswaal BV voert momenteel de herinrichtingswerkzaamheden van de laatste fase uit. Het bestaande riool wordt vervangen door een gescheiden stelsel waarbij het regenwater wordt afgekoppeld van de riolering en via een hemelwaterriool naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd.

De nieuwe rijbaan bestaat voornamelijk uit klinkerverharding en is voorzien van een rabatstrook die gebruikt wordt door bijvoorbeeld fietsers. Deze scheiding geeft optisch ook een versmald uiterlijk. In de Willemsweg en Lange Heerenstraat komen op enkele plaatsen wegversmallingen. Bewoners kunnen parkeren op de langs de rijbaan gelegen pareerstroken. Hier is ook de aanleg van nieuwe bomen in voorzien. Tussen de parkeerstroken en het trottoir komt een grasberm.

Aandacht voor verkeersveiligheid en duurzaamheid

Verkeersveiligheid en duurzaamheid zijn belangrijk uitgangspunten bij de totstandkoming van het ontwerp. Alle straten vallen onder de 30 km/zone waarbij ook de fietser gebruik maakt van de rijbaan. Voetpaden worden zoveel mogelijk verbreed en er is aandacht voor de nodige verlagingen zodat ook mensen met een functiebeperking het trottoir kunnen gebruiken. Met het afkoppelen van regenwater van de huidige riolering, het verminderen van de hoeveelheid verharding en meer groen, leveren we een belangrijke bijdrage aan een duurzame inrichting van Schoondijke.

Eind 2021 zijn de werkzaamheden normaal gesproken afgerond. 

Herinrichting Willemsweg en de Lange Heerenstraat in Schoondijke