PERSBERICHT - Vanaf 1 november 2021: verzamelcontainers voor babyluiers bij kinderopvanglocaties

Op 1 januari 2021 ging de nieuwe afvalinzameling in de gemeente Sluis van start. Eén van de veranderingen was het inzamelen van het restafval eens in de vier weken. Uit ervaringen is gebleken dat dit voor ouders met kleine kinderen in de luiers niet altijd haalbaar is.

Daarom heeft de gemeente Sluis gezocht naar een oplossing. Vanaf vandaag, 1 november 2021, is het mogelijk om babyluiers naar één van de verzamelcontainers bij de kinderopvanglocaties in onze gemeente te brengen. 

In de gemeente Sluis wordt bij negen kinderopvanglocaties een verzamelcontainer voor babyluiers geplaatst. Dit betreft de kernen Aardenburg, Breskens, Cadzand, Eede, Groede, IJzendijke, Oostburg, Schoondijke en Sluis. Ouders met kleine kinderen kunnen zich bij ons aanmelden via het aanmeldformulier op www.sluisaandebak.nl of door te bellen naar 140117. Zij krijgen vervolgens via een e-mail toestemming waarmee zij gratis de babyluiers, in een afgesloten afvalzak, naar de verzamelcontainers kunnen brengen. Ook als zij geen gebruikmaken van de kinderopvanglocatie. Dit geldt voor gezinnen met kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Enkele verzamelcontainers zijn beperkt toegankelijk. Meer informatie hierover is te vinden op www.sluisaandebak.nl

Sluis aan de bak

De verzamelcontainers zijn niet bedoeld voor ander huishoudelijk restafval, medisch afval of incontinentiemateriaal. Personen met medisch afval of incontinentiemateriaal kunnen gratis een tweede restafvalcontainer aanvragen via info@zrd.nl. Voor het ander huishoudelijk restafval geldt de inzameling eens in de vier weken. 

De nieuwe afvalinzameling draagt bij aan een betere scheiding van huishoudelijk afval en daardoor schonere afvalstromen. Met deze oplossing ondersteunen we ouders met jonge kinderen, zodat ook zij hun afval zonder problemen kunnen scheiden. Zo werken we samen aan het terugdringen van de hoeveelheid restafval per inwoner per jaar. Meer informatie is te vinden op www.sluisaandebak.nl