PERSBERICHT - Realisatie opvanglocatie Oekraïense ontheemden in Oostburg

In de gemeente Sluis zijn we nog steeds op zoek naar geschikte locaties om ontheemden uit Oekraïne op te vangen. De oorlog in Oekraïne woedt voort en ook in onze gemeente groeit de instroom gestaag. Op dit moment vangen we 140 ontheemden op in Aardenburg, Breskens en Oostburg. Een aantal locaties komt binnenkort te vervallen. Het is dan ook noodzakelijk om op korte termijn vervangende huisvesting te realiseren. Daarom plaatsen we in samenwerking met Zorggroep ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen 40 tijdelijke wooneenheden, ofwel units, op het terrein achter ouderenzorglocatie De Stelle in Oostburg. De units worden geplaatst voor een periode van drie tot vijf jaar.

Locatie  

De locatie is een groenstrook, gelegen aan de Veerhoeklaan 7 in Oostburg. Het terrein is in eigendom van ZorgSaam, die dit beschikbaar stelt vanuit haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Met deze partij sluiten we een samenwerkingsovereenkomst af over het gebruik van de grond, het beheer en het onderhoud van de tijdelijke woonunits. De locatie is geschikt omdat deze dichtbij voorzieningen ligt zoals de supermarkt, openbaar vervoer, huisarts en scholen. Vaak beschikken de ontheemden namelijk niet over eigen vervoersmiddelen. Ook is begeleiding makkelijker te organiseren, omdat meerdere gezinnen bij elkaar op één locatie wonen. Daarnaast is de opvang snel te realiseren, omdat op dit terrein de nutsvoorzieningen relatief eenvoudig gerealiseerd kunnen worden. Er zijn momenteel geen andere plannen voor dit terrein. De locatie valt ook buiten de locaties die verkend worden voor het Masterplan Oostburg. 

Tijdelijke wooneenheden 

De 40 units bieden huisvesting voor in totaal 40 gezinnen. De units zijn winterhard en voorzien van een keuken- en woongedeelte, badkamer en twee slaapkamers. De woonunits zijn bestemd voor ontheemden uit Oekraïne, niet voor overige migranten. Na drie tot vijf jaar worden de units weggehaald. 

Vervolg 

Dinsdag 20 december wordt de gemeenteraad via een informatieve raadsbijeenkomst geïnformeerd over de realisatie van de tijdelijke woonunits aan de Veerhoeklaan 7 in Oostburg. Donderdag 22 december neemt de gemeenteraad vervolgens het besluit. Na dit besluit starten we begin januari met de voorbereidingen. Naar verwachting is uiterlijk eind februari de opvanglocatie klaar voor gebruik.