PERSBERICHT - Eerste stap in digitalisering parkeerbeleid is gezet

In de gemeente Sluis werken we aan de herziening van het parkeerbeleid: een digitaal vergunningensysteem in de kernen Sluis en Cadzand-Bad waarbij op kenteken wordt geregistreerd. Op 9 februari 2023 is de eerste stap hierin gezet. De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering de parkeerverordening 2024 vastgesteld. Deze parkeerverordening legt de basis voor de digitale uitvoering van het parkeerbeleid per 1 januari 2024.

Digitaal voor bewoners 

In de kernen Sluis en Cadzand-Bad worden parkeervergunningen voor bewoners en parkeerschijven voor bezoekers van de bewoners uitgegeven. Dat gebeurt nu nog op papier. Vanaf 1 januari 2024 wordt dit proces gedigitaliseerd en vragen inwoners hun vergunningen digitaal aan. Voor die tijd informeren wij inwoners uitgebreid over de werking van het systeem en het aanvragen van een digitale vergunning.

Parkeeronderzoek

Naast het digitaliseren van het vergunningensysteem, moeten er ook andere beleidskeuzes worden gemaakt over wie, waar, wanneer mag parkeren. En welke voorwaarden en tarieven hieraan verbonden zijn. Dit alles met als doel om de parkeerruimte in Sluis en Cadzand-Bad zo goed mogelijk te verdelen tussen alle parkerende doelgroepen. 

In een eerder stadium hebben we hierover gesprekken gevoerd met ondernemers en stads- en dorpsraden. Hieruit bleek dat we meer informatie nodig hebben om de juiste beleidskeuzes te kunnen maken. Daarom volgt er een parkeeronderzoek. Het parkeeronderzoek bestaat uit het meten van de parkeercapaciteit, parkeerdruk, parkeerduur en het parkeermotief. Het onderzoek wordt in het laag- en hoogseizoen uitgevoerd.

Hoe gaat het verder? 

Op basis van de onderzoeksresultaten, worden de beleidskeuzes vastgelegd in: 

  • De verordening parkeerbelasting 2024 (vaststelling tarieven)
  • Beleidsregels parkeren 2024 (hoe vergunning aanvragen en voorwaarden vergunning)
  • Aanwijzingsbesluit parkeren 2024 (waar en wanneer mag er geparkeerd worden)

Samen met de parkeerverordening 2024, die op 9 februari is vastgesteld, vormen deze vier documenten het herziene parkeerbeleid van onze gemeente. De vaststelling van het parkeerbeleid gebeurt in november dit jaar door het college en de gemeenteraad.