PERSBERICHT - Verlenging crisisnoodopvang per 1 januari 2023

De colleges van Terneuzen, Hulst en Sluis hebben besloten om de crisisnoodopvang te verlengen tot 1 april 2023. Dit omdat de doorstroom van asielzoekers nog altijd onder grote druk staat. Er zijn nog steeds onvoldoende structurele opvangplekken in noodopvanglocaties en reguliere asielzoekerscentra van het COA.

Locaties

De gemeente Terneuzen biedt sinds 22 juli crisisnoodopvang voor maximaal 75 personen in de voormalige bibliotheek in Terneuzen. De gemeente Hulst biedt sinds 11 oktober crisisnoodopvang voor maximaal 35 personen in de themazaal van zwembad Reynaertland. De gemeente Sluis vangt vanaf 11 oktober maximaal 40 personen op in de voormalige gymzaal in Aardenburg. 

Tot 1 april 2023

In het zogenaamde landelijke ‘transitieplan CNO’ is het uitgangspunt opgenomen dat na 1 april 2023 geen crisisnoodopvang meer nodig is. Na die datum is voldoende opvangcapaciteit onder verantwoordelijkheid en coördinatie van het COA beschikbaar. 

De Zeeuws-Vlaamse colleges willen hun verantwoordelijkheid in de huidige asielcrisis blijven nemen. Dit betekent dat de opvang die de afgelopen periode is geboden na 1 januari wordt gecontinueerd. Op basis van de landelijk gemaakte afspraken gaan we daarbij uit van verlenging voor een periode van 3 maanden, dus tot 1 april 2023. De colleges houden daarbij de huidige capaciteit van de verschillende opvanglocaties aan.