PERSBERICHT - Vera de Baets-van Ommen Koninklijk onderscheiden

Op 18 september reikt burgemeester Marga Vermue, namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, een Koninklijke onderscheiding uit aan mevrouw Vera de Baets-van Ommen. Zij wordt benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Mevrouw De Baets ontvangt de onderscheiding tijdens de feestelijkheden van het 40-jarig bestaan van Badmintonclub Schepnet.

Mevrouw de Baets is sinds de oprichting van badmintonclub Schepnet, nu 40 jaar geleden, betrokken bij de club als bestuurslid, jeugdbegeleider, vrijwilligster en trainster. Daarnaast is en was Vera actief in vele andere organisaties. Zo is ze vanaf 2008 tot nu vrijwilligster bij Bolclub de Ware Vrienden Aardenburg. Ook is ze sinds 2013 bestuurslid van de Nederlandse Krulbolfederatie. Het lijstje met vrijwilligerswerk wordt verder aangevuld met vrijwilligerswerk bij Slachtofferhulp Zeeland van 2003-2014, bestuurslid van de Sportraad Sluis van 1985-1995, fractie-assistent bij Gemeentebelangen Sluis, vrijwilligerswerk voor Stichting Oranjecomité Sluis en mevrouw De Baets was vrijwilliger in de mediatheek van het Zwin College Oostburg.