PERSBERICHT - Vanaf 31 maart registratieplicht toeristische verhuur

Vanaf 31 maart a.s. is iedereen die een woonruimte geheel of gedeeltelijk (Bed & Breakfast) tegen betaling verhuurt in de gemeente Sluis, verplicht om te beschikken over een registratienummer van die woonruimte. In bijgevoegd persbericht lees je hierover meer.

Vanaf 31 maart 2022 is iedereen die een woonruimte geheel of gedeeltelijk (Bed & Breakfast) tegen betaling verhuurt in de gemeente Sluis, verplicht om te beschikken over een registratienummer van die woonruimte. Dit registratienummer is online aan te vragen via www.toeristischeverhuur.nl/registreren. Dit hoeft maar één keer en de aanvraag is gratis. Het nummer ontvangt de aanvrager direct per mail.

De registratieplicht geldt voor het hele grondgebied van de gemeente Sluis en moet vermeld worden in elke publicatie of advertentie waarmee een woning wordt aangeboden voor toeristisch verblijf. Websites zoals Airbnb, Booking.com en Expedia/Vrbo hebben een speciaal invulveld voor dit nummer.

Registratieplicht

De gemeente Sluis voert het verplichte registratienummer in om inzicht te verkrijgen in het gebruik van woningen voor toeristische verhuur. Met dit inzicht monitoren we na een evaluatieperiode of (andere of aanvullende) maatregelen nodig zijn om schaarste aan woonruimte of eventuele onevenredige gevolgen voor leefbaarheid van de woongebieden te voorkomen of te beperken. Daarnaast gebruiken we het verplichte registratienummer voor (steekproefsgewijze) controles op brandveiligheid van verhuuraccommodaties en om verhuurders actief te informeren over de plichten die bij verhuur horen. 

Meer informatie

Meer informatie over de registratieplicht, wie het registratienummer kan aanvragen en de overige voorwaarden staat op www.gemeentesluis.nl/toeristischeverhuur.