PERSBERICHT - Tweede explosief gevonden in Breskens

In voorbereiding op de herontwikkeling van vakantiepark Zeebad wordt er een explosievenonderzoek uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek is een tweede Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog in de bodem aangetroffen. Eerder was er al een vliegtuigbom gevonden. Beide vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 onschadelijk gemaakt en geruimd.

Veiligheid

Na het aantreffen van de vliegtuigbom heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) de bom geïdentificeerd. Hierna is de bom door de EODD afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Het explosievenonderzoek is nog niet afgerond en loopt door tot en met de laatste week van oktober.

Ruiming

De vliegtuigbommen worden op vrijdag 12 november 2021 door de EODD ter plaatse onschadelijk gemaakt, naar de springlocatie in Oostburg gebracht en daar gecontroleerd vernietigd. Om de omgeving en de medewerkers van de EODD tijdens de ruiming te beschermen, worden uitgebreide veiligheidsmaatregelen getroffen. Dit houdt onder meer in dat het werkgebied binnen de vastgestelde veiligheidsstraal wordt afgezet voor verkeer en omwonenden niet in hun woning kunnen verblijven. Alle omwonenden en eigenaren van een woning in Fort Soleil en het Heem zijn hierover geïnformeerd.  

Informatieavond

Op vrijdag 15 oktober 2021 organiseren we een informatieavond over deze bomruiming in MFC de Korre in Breskens. Omwonenden en direct belanghebbenden zijn hiervoor uitgenodigd van 18.30 tot 19.30 uur of van 20.00 tot 21.00 uur. Politie, medewerkers van de EODD en de gemeente Sluis geven deze avond een toelichting op de ruiming van de vliegtuigbommen. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Aanmelden voor deze informatieavond kan via bomruiming@gemeentesluis.nl of 140117. 

Verdere informatie

Meer informatie is te vinden op onze website www.gemeentesluis.nl/bomruiming