PERSBERICHT - Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan Regiopark Oostburg

De commissie Ruimte/Algemeen Bestuur heeft op 8 maart 2022 het ontwerp-bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ behandeld.

De commissie Ruimte/Algemeen Bestuur heeft op 8 maart 2022 het ontwerp-bestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’ behandeld. Het ontwerpbestemmingsplan gaat ter inzage. Hierin is beschreven welke recreatieve activiteiten en functies er zijn toegestaan en op welke locaties binnen het gebied welke bebouwing mag komen.

Kennisnemen ontwerpbestemmingsplan

Als extra service biedt de gemeente Sluis, voorafgaand aan de wettelijke termijn van de terinzagelegging, iedereen de mogelijkheid om gedurende vier weken alvast kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan ‘Regiopark Oostburg’. Dit kan vanaf donderdag 31 maart 2022 via www.gemeentesluis.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl (identificatienummer: NL.IMRO.1714.bpregiopark-ON01). Daarnaast is het ontwerpbestemmingsplan ook in te zien in het Klanten Contact Centrum. In deze periode kunnen nog geen zienswijzen worden ingediend.

Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan

Op donderdag 28 april 2022 gaat de wettelijke termijn van de terinzagelegging (zes weken) in. Iedereen heeft dan de gelegenheid om tot en met 8 juni 2022 schriftelijk of mondeling een zienswijze in te dienen. 

Inloopdag Regiopark Oostburg

Op woensdag 20 april 2022 organiseert de gemeente Sluis een inloopdag in het Regiopark Oostburg. Tijdens dit moment zijn ook mensen aanwezig die betrokken zijn bij het initiatief. Geïntereseerden zijn van harte uitgenodigd om tijdens dit inloopmoment vagen te stellen en informatie op te halen. Meer informatie volgt binnenkort. 

Regiopark Oostburg

Regiopark Oostburg geeft een recreatieve invulling aan het gebied Euregiotuinen met ruimte voor evenementen, horeca en cultuur. Dit alles passend binnen de sfeer van het gebied en de karakteristiek van onze streek. Ook wordt op kleine schaal de mogelijkheid geboden tot overnachting.