PERSBERICHT - Start pilot gratis kinderopvang in Sluis, Hulst en Terneuzen

In de drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten start een pilot gratis kinderopvang. De colleges van burgemeester en wethouders van Sluis en Hulst hebben hier al eerder een definitief besluit over genomen. Op 22 februari 2022 heeft ook het college van Terneuzen ingestemd met de pilot. Het besluit volgt op het verzoek van de projectorganisatie ‘Kind in Zeeuws-Vlaanderen’ om financiële ondersteuning van het pilotproject ‘gratis kinderopvang’ in de regio Zeeuws- Vlaanderen.

Doel

De pilot is een initiatief van de kinderopvang en het onderwijs in deze regio. De drie Zeeuws-Vlaamse gemeenten hebben nu dus alle drie positief besloten hieraan mee te doen door financiering beschikbaar te stellen. Het doel van deze pilot is om ieder kind dezelfde kansen te geven op kinderopvang. Daarnaast willen de initiatiefnemers aantonen dat gratis opvang helpt om de overstap van peuters naar het Belgische onderwijssysteem tegen te gaan. 

Voor deze pilot is veel belangstelling in het land. De ervaringen die we opdoen gaan we delen met ministeries en andere betrokkenen. Ze kunnen worden gebruikt bij de ontwikkeling van het kinderopvangbeleid vanaf 2025.

Locaties pilot 

De pilot in de gemeente Sluis (Eede) start op 1 maart 2022. Op 1 april 2022 gaan de pilots in Sas van Gent en Heikant van start. De genoemde locaties bieden zestien uur gratis kinderopvang aan voor kinderen in de leeftijd van nul tot vier jaar. De locatie in Heikant biedt daarnaast acht uur gratis buitenschoolse opvang (BSO) aan voor kinderen tot en met twaalf jaar. Voor alle pilotlocaties is het zo dat gratis opvang geldt voor de ouders en kinderen uit dat postcodegebied. De proef duurt twee jaar, tot 31 december 2023.

Reacties wethouders gemeente Sluis, Terneuzen en Hulst

Reactie wethouder Jack Werkman (Sluis): “Voor de vitaliteit en de leefbaarheid van West Zeeuws-Vlaanderen is het zeer belangrijk dat we starten met een pilot gratis kinderopvang. We zijn dan ook verheugd dat de school in Eede de pilot locatie wordt. Deze school ligt letterlijk tegen de grens van België aan. Hierdoor kunnen we de weglek van 0-4-jarigen nog meer beperken. Waardoor wij deze toekomstige leerlingen weer terug kunnen zien in onze doorgaande leerlijn van 0-18 jaar binnen de gemeente Sluis.”

“Het is goed dat we nu - vooruitlopend op de plannen van het kabinet rondom gratis kinderopvang - hiermee in Zeeuws-Vlaanderen in de vorm van een pilot al ervaring kunnen opdoen. Dat juich ik echt toe!”, aldus wethouder Diana van Damme – Fassaert van de gemeente Hulst.

Wethouder Sonja Suij (Terneuzen): “Voorzieningen voor jonge kinderen leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen en het bevorderen van gelijke kansen. We willen leer- en ontwikkelingsachterstanden vroeg signaleren. Bovendien willen we belemmeringen om toe te treden tot de arbeidsmarkt wegnemen, met het oog op de economische ontwikkeling van onze regio. De pilot gratis opvang levert aan deze doelen een bijdrage, daarom doen wij in Sas van Gent mee aan de pilot”.