PERSBERICHT - Ronald van Pamelen Koninklijk onderscheiden

Op 17 september reikt burgemeester Marga Vermue, namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, een Koninklijke onderscheiding uit aan Ronald van Pamelen. Hij wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Meneer Van Pamelen ontvangt de onderscheiding tijdens de festiviteiten rondom het 100-jarig bestaan van aannemersbedrijf Van der Poel en het afscheid van meneer Van Pamelen.

De heer Van Pamelen is ruim 20 jaar algemeen directeur geweest van aannemersbedrijf Van der Poel. Mede door zijn uitzonderlijke inzet heeft hij het bedrijf gemaakt tot waar het bedrijf nu staat. Door zijn inspanningen is het gelukt, ook in mindere tijden, om het Van der Poel steeds te voorzien van een orderportefeuille. Mede hierdoor werd de werkgelegenheid binnen de Zeeuwse bouwsector behouden. Mede door de inzet van meneer Van Pamelen won aannemersbedrijf Van der Poel in januari 2011 de KvK-prijs Creactief Ondernemerschap. In het algemeen kunnen we stellen dat de heer Van Pamelen een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de leefbaarheid in onze streek door steeds te zorgen voor werkgelegenheid.

Naast zijn drukke werkzame leven heeft de heer Van Pamelen ook altijd tijd vrij weten te maken voor activiteiten als vrijwilliger. Vooral binnen de jachtsport is hij erg actief. Ook hier kan gezegd worden dat hij een verbindende rol heeft. 

Dat de inzet van de heer Van Pamelen niet onopgemerkt is gebleven blijkt ook uit de vele ondersteuners die meneer Van Pamelen voordroegen voor deze Koninklijke ondersteuning.