PERSBERICHT - Reiniging, restauratie en conservering kunstwerk ‘Wachters aan de Schelde’ in Breskens

Aan de Kaai in Breskens staat sinds dertig jaar het kunstwerk ‘Wachters aan de Schelde’ van Omer Gielliet. Het kunstwerk bevindt zich in een matige tot slechte conditie. Daarom heeft de gemeente Sluis, eigenaar van het kunstwerk, het initiatief genomen om het kunstwerk te laten reinigen, restaureren en conserveren.

Het kunstwerk ‘Wachters aan de Schelde’ is een opvallend sculptuur van zo’n drie meter hoog. Het werd destijds geschonken aan de gemeente Oostburg. Door omgevings- en weersinvloeden zijn delen van het hout aangetast en soms verloren gegaan. Afhankelijk van het weer begint de heer Jean-Marie van Isacker, deskundige in antiek hout, in de week van 26 juli 2021 met de reiniging, restauratie en conservering (het bestendig maken tegen weersinvloeden) van het kunstwerk. De heer van Isacker heeft in het verleden ook meubelen in het Belfort van Sluis gerestaureerd. 

De werkzaamheden vinden plaats op de plek waar het kunstwerk staat en nemen een periode van drie maanden in beslag, afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de werkzaamheden wordt het kunstwerk elke avond afgedekt met een zeil.