PERSBERICHT - Positieve resultaten na één jaar nieuwe manier van afvalinzameling

Op 1 januari 2021 ging in de gemeente Sluis de nieuwe manier van afvalinzameling in. Het restafval wordt sinds die tijd eens in de vier weken opgehaald, het PMD-afval wordt eens in de twee weken opgehaald en papier en karton wordt ingezameld via een papiercontainer. De resultaten van het eerste jaar zijn positief. Uit de evaluatie blijkt dat het huishoudelijk restafval is verminderd en dat er minder ander afval, zoals GFT, papier, PMD, glas en textiel, in het restafval zit.

Ingezamelde hoeveelheden

Uit de evaluatie van 2021 blijkt dat er 38% minder restafval is opgehaald ten opzichte van 2020. Daarnaast is de hoeveelheid afval dat per afvalstroom is ingezameld, gestegen: GFT met 18%, PMD met 128%, glas met 9% en textiel ook met 9%. Dit betekent dat inwoners het huishoudelijk afval meer gescheiden aanbieden. Een uitzondering is de afvalstroom papier en karton, deze is met 10% gedaald. Een verklaring hiervoor is dat er minder papier wordt gebruikt en dat er door de nieuwe inzameling met containers geen papier en karton van bedrijven in de containers zit. Alle percentages zijn gebaseerd op de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen in de kernen en het buitengebied.

Samenstelling restafval

In oktober 2021 is er een analyse geweest waarbij steekproefmonsters zijn genomen uit het ingezamelde huishoudelijk restafval. Ook deze resultaten zijn positief ten opzichte van 2020. Van de grondstoffen die gescheiden ingezameld dienen te worden, is het aandeel in het restafval aanzienlijk verminderd. 

Effecten milieustraat Oostburg

Uit de evaluatie blijkt dat de nieuwe afvalinzameling enkel van invloed is geweest op het aanbieden van papier en karton en restafval bij de mileustraat in Oostburg. Zo is er in 2021 ten opzichte van 2020 minder papier en karton aangeboden en meer restafval. Dit betreft voornamelijk restafval dat eigenlijk te groot is voor een minicontainer, maar met wat aanpassingen wel in een minicontainer past. 

Conclusie

Het eerste jaar van de nieuwe afvalinzameling heeft zijn vruchten afgeworpen. Inwoners bieden hun afval meer gescheiden aan. Daar zijn we als gemeente heel trots op en daarvoor willen we onze inwoners bedanken! Het betekent dat er minder grondstoffen in het restafval belanden en dat deze grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden. Op dit moment is de hoeveelheid restafval per inwoner/per jaar 188 kg. In 2020 was dit nog 299 kg per inwoner/per jaar. De doelstelling van 120 kg per inwoner/per jaar is nog niet gehaald, maar we zijn op de goede weg. De komende jaren werken we samen verder aan deze doelstelling.