PERSBERICHT - Inloopavond Masterplan Oostburg drukbezocht

Op woensdag 28 september vond de eerste inloopavond plaats over het masterplan Oostburg in het Zwin College. De avond kon op veel belangstelling rekenen: zo’n driehonderd inwoners en ondernemers kwamen een kijkje nemen.

De aula van het Zwin College stroomde tijdens de avond geheel vol met bezoekers. Er was een informatieplein over onder andere het masterplan, de aanleiding en de stappen die gezet worden. Aan dialoogtafels werden over de onderwerpen 'zorg’, ‘kinderopvang en onderwijs’, ‘sport, cultuur en recreatie’, ‘wonen’, ‘gemeentehuis’ en ‘centrum’ gesprekken gevoerd tussen bezoekers en vertegenwoordigers van die sectoren. 

Waardevolle ideeën

Projectdirecteur Lars Pijlman blikt tevreden terug op de avond: “Het belangrijkste in deze fase, nu we aan het begin staan van het opstellen van een masterplan voor Oostburg, is dat we aan de inwoners en ondernemers vragen wat voor hen belangrijk is. We hebben constructieve gesprekken gevoerd en er zijn waardevolle ideeën uitgewisseld.” Bezoekers konden vragen, aandachtspunten en ideeën voor ontwikkelkansen noteren op speciale zuilen en op een grote luchtfoto van Oostburg. Daar is massaal gebruik van gemaakt: er zijn honderden reacties achtergelaten. Veel aanwezigen gaven aan het een informatieve en verhelderende bijeenkomst te vinden. Een bezoeker deelde: “Ik heb mijn mening over de plannen moeten bijstellen. Het is belangrijk dat we nu echt wat gaan doen in Oostburg en gaan bouwen of verbouwen.” 

Reacties

Lars Pijlman: “Alle ontvangen reacties gaan we nu bekijken en ordenen. We geven deze mee aan de stedenbouwkundige, die in een volgende stap gaat rekenen en tekenen aan het masterplan Oostburg. Zodra de eerste tekeningen gereed zijn, organiseren we opnieuw een inloopavond.” 

De hoofdlijnen van de reacties worden ook verwerkt in een nieuwsbrief. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor de nieuwsbrief via www.masterplanoostburg.nl.  

Wat is het masterplan Oostburg?

Stichting Integrale Gebiedsontwikkeling Oostburg werkt in opdracht van ZorgSaam, gemeente Sluis en stichting Herontwikkeling Vastgoed Oostburg aan een masterplan voor Oostburg. Dit plan beschrijft hoe de ontwikkeling van Oostburg op hoofdlijnen vorm moet krijgen en welke kansen samenwerking tussen partijen biedt om Oostburg een impuls te geven.  

Programma Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen

De integrale gebiedsontwikkeling in Oostburg maakt deel uit van het programma Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen. In dit programma werkt de gemeente samen met andere partijen aan opgaven rondom wonen, zorg en voorzieningen in de kernen van de gemeente. Kijk voor meer informatie over het programma Vitaal West-Zeeuws-Vlaanderen op www.gemeentesluis.nl/vitaal.