PERSBERICHT - Hugo Gastkemper uit Cadzand geridderd

Loco-burgemeester Martina Huijsmans van de gemeente Delft reikte op 31 maart 2022, namens Zijne Majesteit Koning Willem Alexander, een Koninklijke onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje Nassau) uit aan drs. Hugo Jan Gastkemper. Meneer Gastkemper, woonachtig in Cadzand, ontvangt deze bijzondere onderscheiding voor zijn jarenlange en succesvolle inzet op gemeentelijk, regionaal, landelijk en internationaal niveau op het gebied van waterbeheer. De uitreiking vond plaats in Delft, tijdens een congres ter ere van zijn afscheid van de academische wereld; hij is sinds februari jl. met pensioen.

De heer Gastkemper is sinds 1999 werkzaam bij stichting RIONED, de Nederlandse koepel voor stedelijk waterbeheer. Tijdens zijn werk voor RIONED heeft hij een grote bijdrage geleverd om van de stichting een gerenomeerde organisatie te maken. Naast alle waterschappen zijn nu ook vrijwel alle gemeenten lid van RIONED.

De heer Gastkemper heeft de riolering maatschappelijk zichtbaar gemaakt en letterlijk boven de grond gehaald en hiermee verschillende werelden met elkaar verbonden. Hieruit is het kennisprogramma Urban Drainage opgezet waarmee het wetenschappelijk onderzoek op het gebied van stedelijk water voor Nederland is behouden en een impuls heeft gekregen. Dit onderzoek kent verschillende onderzoeksthema's. Het kennisprogramma richt zich op het versterken van onderwijs en onderzoek. Dankzij het programma heeft de TU Delft haar vooraanstaande internationale positie op het vakgebied stedelijk waterbeheer de afgelopen jaren kunnen uitbouwen en een grotere bijdrage kunnen leveren aan het internationale wetenschappelijke onderzoek.