PERSBERICHT - Gemeentespeldje voor Piet Brakman

Op donderdag 4 mei ontvangt de heer Piet Brakman uit Groede uit handen van burgemeester Vermue een gemeentespeldje, een gemeentelijke onderscheiding. Hij krijgt deze uitgereikt na de Algemene Ledenvergadering van de seniorensoos in Groede.

De heer Brakman zet zich al vele jaren vrijwillig in voor Groede. Hij zet zich al sinds 2000 in voor de seniorensoos in verschillende bestuursfuncties. Naast het werk voor de seniorensoos heeft dhr. Brakman op andere wijze zijn sporen verdiend op bestuurlijk vlak in Groede:
van 1953 – 1969 penningmeester bij VV Groede, van 1953 – 2000 penningmeester van de winkeliersvereniging en was hij penningmeester van muziekvereniging Groede.