PERSBERICHT - Gemeente Sluis vormt noodfonds Oekraïne

Het college van burgemeester en wethouders van Sluis heeft de wens uitgesproken om financieel bij te dragen in humanitaire hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne. Daar waar andere gemeenten kiezen voor een schenking aan bijvoorbeeld Giro 555, geeft het college de voorkeur om hulp lokaal aan te bieden. Daarom is er een lokaal fonds voor humanitaire hulp aan vluchtelingen uit Oekraïne opgericht. De omvang van dit lokale fonds is € 47.000.

Humanitaire hulp

Humanitaire hulp is, volgens de definitie, hulp aan slachtoffers van natuurrampen of gewapende conflicten. Het fonds heeft voor ogen om, daar waar sprake is van bijzondere behoeften, steun te bieden in naturaproducten of een vergoeding voor deze producten. In het geval van noodhulp aan Oekraïense vluchtelingen blijkt in de praktijk dat deze behoeften onderverdeeld kunnen worden in drie groepen. Sociaal, Bereikbaarheid en School & Sport. Denk hierbij aan vervoer (bijv. een fiets) van kinderen naar school of werk, sportfaciliteiten, schoolbenodigdheden (bijv. een rekenmachine), hulpmiddelen voor mindervaliden of het faciliteren van bereikbaarheid met het thuisfront.

Vergoeding

Gevluchte Oekraïners zijn momenteel juridisch niet gelijkgesteld aan Nederlanders. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld asielzoekers die een status (statushouders) hebben ontvangen. Dit betekent dat deze vluchtelingen geen aanvraag kunnen indienen bij de gangbare, reguliere regelingen. Het gemeentelijk fonds Oekraïne kan hierin voorzien door een vergoeding te verstrekken voor bijzondere voorkomende en noodzakelijke kosten.