PERSBERICHT - Gemeente Sluis benoemt nieuwe voorzitter RMDO

Het college van burgemeester en wethouders Sluis heeft op 15 maart jongstleden besloten om de heer Dr.(Henk) Dijkmans te benoemen als nieuwe voorzitter van de Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ondersteuning. Hij volgt de heer (Rien) Puyenbroek op die na twee zittingstermijnen afscheid neemt.

De heer Dijkmans is woonachtig in Oostburg. Na zijn carrière in het bedrijfsleven begon hij in 2001 aan zijn academische loopbaan en doceerde hij marketing, human-resources en internationale management aan verschillende Europese en Aziatische Universiteiten.

De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling, opgericht in 2008, is een verbindend platform tussen de bewoners van de gemeente Sluis en het college van burgemeester en wethouders en de gemeenteraad. De Raad voor Maatschappelijke en Demografische Ontwikkeling geeft gevraagd en ongevraagd advies over onderwerpen die betrekking hebben op zorg, welzijn, cultuur en de gevolgen en mogelijkheden van krimp (ontgroening, vergrijzing, demografische ontwikkelingen) in de gemeente Sluis.