PERSBERICHT - Engelse vliegtuigbom gevonden in Breskens

In verband met ontwikkelingswerkzaamheden in Breskens vindt er aan de Nieuwesluisweg een explosievenonderzoek plaats. Tijdens dit onderzoek is een 500 Lbs Engelse vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Deze vliegtuigbom moet onschadelijk gemaakt en geruimd worden. Er zijn veiligheidsmaatregelen getroffen, waardoor er geen gevaar is voor de omgeving.

Veiligheid 

Na het aantreffen van de vliegtuigbom heeft de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EODD) de bom geïdentificeerd. Hierna is de bom door de EODD afgedekt en veiliggesteld. Op dit moment zijn er buiten deze maatregelen geen aanvullende veiligheidsmaatregelen nodig en is er geen gevaar voor de omgeving. Het explosievenonderzoek is nog niet afgerond.  

Ruiming 

De gemeente Sluis gaat met de betrokken partijen in overleg over de ruiming en de nauwgezette voorbereiding ervan. Omwonenden en woningeigenaren in de nabije omgeving zijn geïnformeerd.