PERSBERICHT - Eerste ‘Preek van de Leek’ door Burgemeester Marga Vermue in Breskens

De Protestantse Gemeente de Verbinding van Schoondijke, Breskens, Groede en Waterlandkerkje houdt op 4 september voor het eerst een ‘Preek van de Leek’ in de Protestantse kerk in Breskens. Burgemeester Marga Vermue van de Gemeente Sluis bijt het spits af tijdens de kerkdienst om 10.00 uur op zondagmorgen.

De Protestantse Gemeente de Verbinding van Schoondijke, Breskens, Groede en Waterlandkerkje houdt op 4 september voor het eerst een ‘Preek van de Leek’ in de Protestantse kerk in Breskens. Burgemeester Marga Vermue van de Gemeente Sluis bijt het spits af tijdens de kerkdienst om 10.00 uur op zondagmorgen. 

Voor iedereen

Als eerste lekenprediker is niemand minder dan onze eigen burgemeester gevraagd: Marga Vermue. Ze is zelf in het Rooms-katholieke geloof grootgebracht. Ze kreeg de eerste communie toen ze nog heel jong was. Ze ziet het houden van een preek als een mooie uitdaging. ‘Burgemeester ben je immers van en voor iedereen. In die zin is het goed om een boodschap te mogen brengen. Ik geef graag dingen mee die mij bezighouden. Zo kan ik iets over mijzelf en iets over mijn functie vertellen. Een belangrijk thema voor mij is verbinding. Ik wil graag midden in de samenleving staan. Ik wil me verbinden met mensen. Daarom zijn de momenten dat ik echt in contact ben met mensen zo fijn’, aldus de burgermeester.  

Over de Preek van de Leek

De Preek van de Leek is een initiatief uit Amsterdam. Een preek wordt gewoonlijk door een dominee, pastoor of priester gehouden in een kerkdienst. Het idee van de Preek van de Leek is dat er buiten de kerk ook mensen zijn met mooie ervaringen, goede verhalen en interessante boodschappen. De uitdaging voor hen is dan ook om in de kerk daarover een echte preek te houden. Ongeacht ze gelovig zijn of niet of hun preekervaring. Meestal worden mensen gevraagd die in de samenleving van zich hebben laten horen: van theater tot politiek, van dichtkunst tot muziek of onderwijs. Een preek gaat altijd over een tekst uit de Bijbel. Het doel is om een spiegel voor te houden, een bril om naar de werkelijkheid te kijken, troosten te bieden of te bemoedigen of juist te laten nadenken. Bij de Preek van de Leek kiest de leek zelf een Bijbeltekst uit. 

Welkom

Geïnteresseerden zijn van harte welkom op 4 september 2022 om 10.00 uur in de Protestantse Kerk, Dorpsstraat 50, 4511 EG Breskens. Na de dienst is er koffie en thee.