PERSBERICHT - De gemeenteraad van Sluis beveelt burgemeester mevrouw mr. Marga Vermue aan voor herbenoeming

De gemeenteraad van Sluis heeft op 11 mei 2023 besloten om mevrouw Marga Vermue aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Sluis.

De gemeenteraad van Sluis beveelt burgemeester mevrouw mr. Marga Vermue aan voor herbenoeming

De gemeenteraad van Sluis heeft op 11 mei 2023 besloten om mevrouw Marga Vermue aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Sluis. De aanbeveling gaat door tussenkomst van de commissaris van de Koning naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder gaf mevrouw Vermue al aan graag in Sluis te willen blijven en voor een tweede termijn te willen gaan. Het is aan de Koning om een besluit over de herbenoeming te nemen.

Mevrouw Vermue werd op 4 oktober 2017 geïnstalleerd tot burgemeester van Sluis. Dat betekent dat haar eerste ambtstermijn van 6 jaar in oktober 2023 afloopt. De gemeenteraad doet een aanbeveling over de herbenoeming. De afgelopen periode werd dit voorbereid door een vertrouwenscommissie, bestaande uit 9 raadsleden (vanuit elke fractie één).

Tijdens een besloten raadsvergadering op 11 mei 2023 werden de bevindingen van de vertrouwenscommissie besproken en stemde de gemeenteraad in met de aanbeveling voor herbenoeming. Dit werd vervolgens tijdens de openbare raadsvergadering die daarop volgde, door de voorzitter van de vertrouwenscommissie, dhr. A.H.M. Scheppers, bekendgemaakt. De aanbeveling gaat naar de commissaris van de Koning. Hij stuurt deze door naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. Het besluit tot herbenoeming (Koninklijk Besluit) wordt genomen door de Koning. 

De laatste stap in de procedure is dat mevrouw Vermue, nadat het Koninklijk Besluit is ontvangen, de eed of belofte aflegt aan de commissaris van de Koning in een buitengewone raadsvergadering. De verwachting is dat dit begin oktober 2023 staat te gebeuren. 

Reactie Marga Vermue: “De afgelopen zes jaar zijn voor mij voorbij gevlogen in onze mooie gemeente Sluis. Ik ben erg blij met de aanbeveling om te worden herbenoemd als burgemeester van Sluis.
En ik zie ernaar uit om met dezelfde inzet en enthousiasme als de afgelopen jaren, voor de dynamische gemeente die Sluis is, werkzaam te zijn. Ik dank de leden van de gemeenteraad voor hun vertrouwen.”

2-2023.JPEG