PERSBERICHT - Crisisnoodopvang Aardenburg opent deuren op 11 oktober

De crisisnoodopvang in Aardenburg opent dinsdag 11 oktober haar deuren. Aan de voormalige gymzaal, Sint Bavostraat 9 in Aardenburg is een crisisnoodopvang voor 40 personen gerealiseerd voor tijdelijke opvang. De gemeente Sluis geeft daarmee gehoor aan de noodoproep van het ministerie van Justitie en Veiligheid aan alle gemeenten in Nederland om per direct slaapplaatsen te regelen voor vluchtelingen.

Crisisnoodopvang

Het betreft een sobere en doelmatige opvang met bed, bad en brood voor max. 40 personen. Het verzoek voor deze crisisnoodopvang is tijdelijk tot 31 december 2022. Daarna vertrekken de mensen naar opvanglocaties van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). De afgelopen weken waren vele handen aan het werk om deze crisisnoodopvang in gereedheid te brengen.  

Kijkavond

Eind september werd er voor omwonenden een inloopavond georganiseerd om de plannen toe te lichten. Omwonenden en betrokkenen zijn middels een bewonersnieuwsbrief uitgenodigd voor een kijkavond op maandag 10 oktober 19.30 – 21.00 uur aanstaande. Heeft u als (direct) omwonende geen uitnodiging ontvangen en bent u toch geïnteresseerd? Gelieve dit bericht dan als uitnodiging te beschouwen. Heeft u vragen over de opvang, neem dan even contact op via cno@gemeentesluis.nl of kijk op www.gemeentesluis.nl/cno

Nieuwsbrief Crisisopvang Aardenburg (PDF)