PERSBERICHT - Coalitievorming Sluis afgerond

De onderhandelingen, onder leiding van de heer Arnold Scheppers, over de vorming van een coalitie zijn afgerond. De fracties van Sluis Lokaal, VVD en PvdA zijn gekomen tot het coalitieakkoord ‘Strategie met ambitie’. Daarnaast is de portefeuilleverdeling samengesteld.

De beoogd wethouders zijn: Marian van Oostenbrugge-Bertou (Sluis Lokaal), Jack Werkman (VVD) en Cees Liefting (PvdA). Zij gaan fulltime aan de slag. Er wordt gewerkt vanuit vier maatschappelijke opgaven die onderling in samenhang zijn verbonden en afhankelijkheden kennen. Dit zijn ‘Wonen en Voorzieningen’, ‘Economie en Arbeidsmarkt’, Klimaat, Energie en Duurzaamheid’ en ‘Sociaal Domein’. 

Het coalitieakkoord ‘Strategie met ambitie’ (PDF) wordt op donderdag 28 april 2022 tijdens de openbare raadsvergadering in het Belfort te Sluis aangeboden aan de gemeenteraad. Die avond worden ook de beoogd wethouders geïnstalleerd.