PERSBERICHT - Cadzand ontvangt badstatus 'Thalasso heilzame zeebadplaats'

Op 12 juli 2023 ontving de zeebadplaats Cadzand in de gemeente Sluis de erkenning “Thalasso heilzame zeebadplaats”. Cadzand bezit het predicaat Badstatus sinds 2013. Deze is verkregen na een intensief keuringsproces. Om deze status te behouden moest na 10 jaar opnieuw worden aangetoond dat het water, de lucht en de klimatologische omstandigheden die belangrijk zijn voor een heilzame werking, nog steeds van toepassing zijn. Naast Cadzand heeft Domburg in de gemeente Veere ook de erkenning ontvangen.

Thalasso heilzame zeebadplaats

Thalasso is het Griekse woord voor zee. Het is een methode die in vele buitenlandse kuuroorden wordt toegepast voor ontspannende, vitaliserende en therapeutische doeleinden. Heilzame zeebadplaats duidt op de officiële kwalificatie zoals deze is toegekend. Dit op basis van wetenschappelijke analyses die bevestigen dat voldaan is aan de criteria zoals deze binnen de ESPA (European Spas Association) gehanteerd worden. De wetenschappelijke verslaglegging met onderbouwing is door meerdere deskundigen uitgevoerd.

Samenwerking gemeente Sluis en ondernemers

De gemeente Sluis zet samen met ondernemers uit Cadzand-Bad in op het verder ontwikkelen en benutten van de Badstatus. Gezamenlijk met ondernemers is een strategie uitgewerkt die uit gaat van behouden, ontwikkelen, benutten en uitdragen. Opnieuw toekennen van de Badstatus is dan ook een mooi moment om stil te staan bij inmiddels gerealiseerde initiatieven en toekomstige plannen. Sinds de erkenning in 2013 zijn er diverse initiatieven gerealiseerd en opgestart door de ondernemers van Cadzand. Er worden bijvoorbeeld tal van lichaamsbehandelingen en lifestyle activiteiten aangeboden.

Versterken van de Badstatus

Ondernemers van Cadzand richten zich op het ontwikkelen van producten die bij gaan dragen aan de versterking van de badstatus. De gemeente Sluis neemt de rol aan van een faciliterende, coördinerende en verbindende overheid bij het behouden, ontwikkelen, benutten en uitdragen van de verkregen badstatus voor Cadzand.