PERSBERICHT - Bridgesociëteit Oostburg koninklijk geëerd

Op maandag 2 mei ontvangt de Bridgesociëteit Oostburg (B.S. Oostburg) uit handen van de commissaris van de Koning, Dhr. Han Polman, een Koninklijke Erepenning. Op 3 september 2021 bestond de bridgevereniging 100 jaar. Acht maanden later wordt deze onderscheiding officieel overhandigd. De uitreiking vindt plaats tijdens de algemene ledenvergadering en gebeurt in het bijzijn van de commissaris van de Koning, Han Polman, en de burgemeester van Sluis, Marga Vermue.

B.S. Oostburg is op 3 september 1921 opgericht door enkele notabelen en Nederlandse militairen die in Oostburg gelegerd waren. Vandaag de dag is B.S. Oostburg de op een na oudste bridgeclub van Nederland en de oudste en met 152 leden de grootste bridgeclub in Zeeland. Om ook jongere leden bij de bridgeclub te betrekken zet B.S. Oostburg zich enorm in om initiatieven te ontwikkelen om de bridgesport ook voor de jeugd toegankelijk en aantrekkelijk te maken.

De bridgers komen niet alleen om te bridgen maar ook zeker voor de sociale contacten en gezelligheid. De bridgevereniging werkt tegen eenzaamheid en zet zich in om zoveel mogelijk mensen te blijven betrekken. In de corona periode is het stepbridge geïntroduceerd zodat de leden toch konden blijven bridgen en digitaal met elkaar in contact bleven.

Na de algemene ledenvergadering op 2 mei beoefenen de leden van de club uiteraard hun favoriete bridgesport.