PERSBERICHT - Beëindiging interbestuurlijk toezicht jeugdbescherming Zeeland

De minister voor Rechtsbescherming heeft besloten om het interbestuurlijk toezicht op de jeugdbescherming in Zeeland af te sluiten. Dit toezicht was per 11 december 2020 ingesteld als gevolg van de ontstane situatie met jeugdbescherming. Naar aanleiding hiervan fuseerden op 1 juli 2021 de gecertificeerde instellingen Intervence en Jeugdbescherming (JB) West en is hard gewerkt aan de integratie van beide instellingen. Met alle maatregelen die zijn genomen, is volgens de inspecties een duurzame basis gelegd voor de jeugdbescherming in Zeeland, waardoor het interbestuurlijk toezicht opgeheven is. De minister heeft de Tweede Kamer hierover op 18 maart via een kamerbrief geïnformeerd.

De minister voor Rechtsbescherming heeft besloten om het interbestuurlijk toezicht op de jeugdbescherming in Zeeland af te sluiten. Dit toezicht was per 11 december 2020 ingesteld als gevolg van de ontstane situatie met jeugdbescherming. Naar
aanleiding hiervan fuseerden op 1 juli 2021 de gecertificeerde instellingen Intervence en Jeugdbescherming (JB) West en is hard gewerkt aan de integratie van beide instellingen. Met alle maatregelen die zijn genomen, is volgens de inspecties een
duurzame basis gelegd voor de jeugdbescherming in Zeeland, waardoor het interbestuurlijk toezicht opgeheven is. De minister heeft de Tweede Kamer hierover op 18 maart via een kamerbrief geïnformeerd.

Toekomstbestendige jeugdbescherming

De Zeeuwse gemeenten hebben met de gefuseerde instellingen een meerjarencontract afgesloten voor de uitvoering van de jeugdbescherming in Zeeland. In november 2021 hebben de inspecties de integratie van beide organisaties beoordeeld. De conclusie van dit
toezicht was dat het JB West is gelukt om in korte tijd een toekomstbestendige, kwalitatief goede jeugdbescherming in Zeeland te waarborgen. Op grond van deze constateringen heeft de minister voor Rechtsbescherming besloten het interbestuurlijk toezicht op de
Zeeuwse gemeenten op te heffen.

Volwaardige voorziening

Demissionair wethouder Jack Werkman, voorzitter van de Jeugdregio Zeeland: “Wij zijn als Zeeuwse gemeenten uiteraard erg blij dat het interbestuurlijk toezicht is opgeheven. Het geeft aan dat de Zeeuwse jeugdbescherming weer wordt gezien als volwaardige voorziening. JB West is een veilige plek waar jeugdigen en gezinnen in Zeeland die jeugdbescherming of –reclassering nodig hebben, terecht kunnen. Met dank aan alle medewerkers, die zich altijd onverminderd hiervoor hebben ingezet.”