Vacature Burgerlid

Voor de commissie Ruimtelijke Kwaliteit (voorheen Welstandscommissie) zoekt het gemeentebestuur van Sluis

Een betrokken inwoner van de gemeente, die niet deskundig is op het terrein van architectuur

Taken van de commissie:

 • toetsing van bouwplannen aan de randvoorwaarden en uitgangspunten voor ruimtelijke kwaliteit (vastgesteld in de Welstandsnota en Beeldkwaliteitsplannen);
 • advisering aan burgemeester en wethouders over aanvragen om omgevingsvergunning met betrekking tot het welstandsaspect.

Uw taken:

 • beoordeling bouwplannen vanuit een andere dan een architectonische of stedenbouwkundige deskundigheid;
 • deelnemen aan de vergaderingen van de commissie;
 • samen met de andere leden van de commissie een advies uitbrengen.

Uw profiel:

 • sociaal-maatschappelijke betrokkenheid bij de samenleving en de streek;
 • minimaal hbo werk- en denkniveau;
 • in staat bouwkundige tekeningen te lezen;
 • oplossingsgerichte instelling;
 • goede communicatieve vaardigheden voor het te woord staan van indieners van bouwplannen;
 • geen binding met het bestuur en de organisatie van de gemeente Sluis;
 • integer en onafhankelijk;
 • flexibele beschikbaarheid;
 • tenminste vijf jaar woonachtig zijn in de gemeente Sluis.

Voorwaarden:

 • de benoeming geschiedt door de gemeenteraad;
 • de benoemingsperiode is drie jaar, waarvan een jaar als proeftijd;
 • vergoeding voor het bijwonen van een vergadering (ongeveer 25 per jaar) bedraagt € 150,-;
 • reiskosten kunnen worden gedeclareerd;
 • bij verhuizing naar een woonplaats buiten de gemeente vervalt automatisch het lidmaatschap van de commissie.

Reacties kunnen tot 31 augustus 2022 worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Sluis, Postbus 27, 4500 AA Oostburg. De sollicitatiegesprekken vinden plaats op 5 september 2022. We verzoeken u hier rekening mee te houden. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Laurens de Rooij, Cluster Vergunningen, tel. (0117) 457 225.