Wonen in de gemeente Sluis: denk en praat mee!

De gemeente Sluis staat aan de vooravond om een nieuw beleidsplan Wonen te schrijven. Dit plan heeft invloed op iedereen die in de gemeente Sluis woont of werkt. Daarom gaan we hierover graag met jou in gesprek!

Onze ambities

We beschrijven in het plan onze woonambities en hoe we deze willen waarmaken. Die ambities gaan over:

  • het borgen van leefbaarheid en voorzieningen door bevolkingsgroei
  • versterking van de kwaliteit van onze huidige woningen
  • heldere aanpak van tweede woningbezit en recreatieve verhuur
  • stimuleren van de economie
  • de juiste woning op de juiste plek

Visie en uitvoering

Het woonbeleid gaat dus over meer dan bouwen van huizen alleen. Het gaat over een visie op het totale woningbouwprogramma en hoe je die uitvoert. Over locaties, type woningen, aantallen, combinatie met zorg, verhouding verhuur en permanente bewoning, en meer. Bureau STEC begeleidt ons bij het opstellen van het plan en heeft inmiddels de contouren geschetst. Deze contouren presenteerde zij tijdens de raadscommissie Samenlevening/Middelen van 11 oktober 2022 (start het filmpje bij 0:15 minuten, voor de presentatie zie agendapunt 5).

Impact

De manier waarop je wonen organiseert in een gemeente, heeft impact op de samenleving. Daarom vinden we het belangrijk dat ook inwoners, ondernemers en organisaties meepraten over het woonbeleid. Op basis van deze inbreng gaan we verder met de uitwerking van een beleidsplan, zodat we eind dit jaar een concept klaar hebben.

Hoe denk en praat je mee?

Onderaan deze pagina kun je op YouTube het filmpje 'Beleidsplan wonen: Waarmaken (woon)ambities Sluis' bekijken. We halen komende weken input voor het nieuwe woonbeleid op bij stads- & dorpsraden, maatschappelijke en commerciële organisaties. Heeft u ook ideeën hierover? Mail ons dan via wonen@gemeentesluis.nl