Werkzaamheden kade Westhavendam Breskens

Het havengebied van Breskens is volop in ontwikkeling.

Onderdeel van dit havengebied zijn de damwanden van de kades. Deze nam de gemeente in oktober 2019 over van het Rijk. Vanwege deze eigendomsoverdracht onderzocht Rijkswaterstaat de huidige staat van de kadeconstructies. Daaruit bleek dat beheers- en onderhoudsmaatregelen nodig zijn om vervormingen van de kadeconstructies en verzakkingen in het openbare gebied te voorkomen. Om de maatregelen te kunnen bepalen, is afgelopen jaar de kade aan de Westhavendam nauwkeurig gemonitord. Elke vervorming, hoe minimaal ook, is daarmee in beeld gebracht. Naar aanleiding van de resultaten gaf Rijkswaterstaat, in overleg met de gemeente, opdracht om preventief vanaf de waterbodem een steunberm langs deze kade aan te brengen. De werkzaamheden zijn op 31 oktober gestart en duren naar verwachting tot half december. Aannemingsbedrijf De Klerk voert het werk uit. 

Vervorming

Het is gebruikelijk dat een damwand onder hoge belasting (bijvoorbeeld door extreem weer of zwaar bouwverkeer) enkele millimeters vervormt. Deze vervorming is met het blote oog niet te zien. Als er geen belasting meer is, komt de damwand normaal gesproken weer terug in zijn ‘oude’ positie. De resultaten van de monitoring laten echter een trend zien van een blijvende vervorming, die langzaam groter wordt. Hiervan is vooral sprake in het middelste deel van de kade, doordat de damwand daar onvoldoende ‘terugveert’. Als we niets doen, dan leidt dit tot hoge herstelkosten en in de toekomst tot een mogelijk veiligheidsrisico. Beide willen we uiteraard voorkomen. Daarom wordt vanaf de waterbodem een steunberm van breuksteen langs deze kade aangebracht. 

Preventief

Er is op dit moment geen acuut veiligheidsrisico voor bewoners, ondernemers en gebruikers van het gebied. Het aanbrengen van de steunberm is een preventieve maatregel die de stabiliteit van de kade en daarmee de veiligheid ook in de toekomst waarborgt.

Steunberm

Langs de hele Westhavendam wordt onder water, over een lengte van ongeveer 260 meter, de steunberm tegen de kade aangebracht. De planning van de werkzaamheden (van eind oktober tot en met medio december) heeft te maken met het stormseizoen en de beschikbaarheid van aannemers en materieel. De werkzaamheden vinden plaats van maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 21.00 uur, met mogelijke uitloop tot 22.00 uur. Door ook 's avonds te werken, kunnen we de werkzaamheden en eventuele geluidsoverlast binnen een zo beperkt mogelijke periode concentreren. 

Afzetting

De kade is vanaf de start van de werkzaamheden afgezet tot drie meter vanaf de kaderand, tijdens de uitvoering van de werkzaamheden met bouwhekken en daarna met een afzetting voor voertuigen. De eerste drie meter blijft na de werkzaamheden toegankelijk voor voetgangers en fietsers. Tijdens de uitvoering sluiten we de hele Handelshaven af voor scheepvaart. Schepen konden tijdens de monitoring al niet afmeren aan de Westhavendam. Dit blijft zo na het aanbrengen van de steunberm, omdat het hiervoor dan te ondiep is. Dit wordt met borden aangegeven. 

Vervolg

Het havengebied is de komende jaren nog in ontwikkeling. Daarom gaat de gemeente in samenwerking met Rijkswaterstaat onderzoek doen naar verschillende permanente maatregelen, in relatie tot toekomstig gebruik en functionaliteit (waaronder diepgang) van de haven.