Wegafsluiting weggedeelte Sint Bavodijk te Nieuwvliet van 19 oktober tot 31 december 2022

Rekening houdend met de verkeersveiligheid is het noodzakelijk om een gedeelte van de Sint Bavodijk volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer,

Burgemeester en wethouders van Sluis brengen ter openbare kennis dat door het leggen van kabels en leidingen langs het weggedeelte van de Sint Bavodijk te Nieuwvliet de doorgang te beperkt is voor het auto- en vrachtverkeer en dat niet kan worden volstaan met een halve wegafsluiting. Rekening houdend met de verkeersveiligheid is het noodzakelijk om een gedeelte van de Sint Bavodijk volledig af te sluiten voor doorgaand verkeer, met uitzondering van voetgangers en fietsverkeer. Het betreft het gedeelte vanaf de kruising Dorpsstraat tot aan de inrit van Camping International. 

De Dorpsstraat zelf blijft open; de Molenstraat is bereikbaar via de Mettenijedijk en via ‘De Vijf Weeghen’. De inrit van Camping International is bereikbaar via ‘de Vijf Weeghen’ en een gedeelte van de Sint Bavodijk.
Het inrijdverbod (geslotenverklaring) is van kracht m.i.v. woensdag 19 oktober 2022 tot 31 december 2022. De afsluiting van het weggedeelte zal worden aangegeven met geleidehekken met C-01 bord, en een onderbord ‘voetgangers en fietsers uitgezonderd’. De normaliter geldende verkeersborden worden daarbij buiten werking gesteld.