Weer geld voor verkrotte woningen

De Twaalfde subsidieronde van de Provinciale Impuls Wonen (PIW) is vanaf 7 oktober 2022 open voor aanvragen. Een PIW-subsidie kan bewoners, gemeenten en woningcorporaties helpen bij het slopen, vernieuwen of samenvoegen van verkrotte woningen. Voor de subsidie stelt de Provincie Zeeland in totaal € 500.000 beschikbaar.

Om in aanmerking te komen voor een PIW-subsidie moeten plan en huis (of huizen) voldoen aan een aantal voorwaarden. Die hebben onder meer betrekking op het bouwjaar, de waarde en de ligging van de woning. In totaal is er 500.000 euro beschikbaar. Aanvragen kan van 7 oktober tot en met 20 december 2022. Het subsidieaanvraagformulier vindt u op www.zeeland.nl/piw

Projectaanvragen kunt u indienen voor:

 • Sloop van ongewenste particuliere woningen
 • Samenvoeging van twee of meer ongewenste particuliere woningen
 • Sloop van ongewenste particuliere woningen en het terugbouwen van evenveel woningen
 • Toekomstbestendig maken van drie of meer aaneengesloten particuliere woningen

Criteria om in aanmerking te komen voor subsidie: 

 • Het gaat om een woning (geen schuur of winkel dus)
 • De woning is gebouwd vóór 1980
 • (WOZ)-waarde is maximaal € 250.000
 • U moet eigenaar zijn van de woning
 • Project mag nog niet begonnen zijn
 • Woning ligt in een stad, dorp of buurtschap
 • Het project start binnen een jaar starten en is binnen drie jaar klaar.

Meer weten?

Heeft u vragen over de subsidieregeling of over energiemaatregelen/duurzaamheid? Of twijfelt u of uw aanvraag past binnen de voorwaarden? Neem dan contact op of plan zelf een (video)afspraak in via www.zeeland.nl/piw. U kunt uw vraag ook stellen via e-mail via: piw@zeeland.nl.