Van Burgerberaad naar ‘Werk in Uitvoering’

In september is het Burgerakkoord aan burgemeester Vermue overhandigd. Sindsdien is er door onze monitorklankbordgroep (MKG) meegewerkt aan het nieuwe Duurzaamheidsplan. De monitorklankbordgroep bestaat uit ongeveer 20 mensen die het Burgerberaad vertegenwoordigen.

Beleidsplan Duurzaamheid & beslispunten 

In het nieuwe beleidsplan Duurzaamheid is een aantal beslispunten uit het Burgerakkoord opgenomen. Het gaat om punten die betrekking hebben op Energie, Klimaat (natuur & biodiversiteit) en Circulair. Begin volgend jaar (2024) neemt de gemeenteraad een besluit over dit beleidsplan. De overgebleven beslispunten van het Burgerakkoord moeten in 2024 worden opgenomen in diverse andere beleidsplannen.

Toekomst 

Hoewel de afgelopen periode voor het Burgerberaad tot nu toe redelijk succesvol is verlopen blijft het nog wel even werk in uitvoering! Hoe het verder gaat is binnenkort ook te lezen op www.samensluis.nl onder de webpagina Duurzaamheid.