Toelichting conceptbeleidsplan Wonen aan gemeenteraad

Het conceptbeleidsplan wonen staat op de agenda van de informatieve raadsvergadering van 31 januari.

De gemeente Sluis heeft, onder begeleiding van bureau Stec, in het najaar van 2022 inwoners, ondernemers en overige betrokkenen uitgenodigd om mee te praten over het op te stellen beleidsplan Wonen. Inmiddels is het conceptbeleidsplan Wonen klaar. Dit conceptbeleidsplan staat (met overige bijbehorende documenten) vanaf vrijdag 27 januari (publicatiedatum) op de agenda van de informatieve raadsvergadering van 31 januari. U vindt de agenda en stukken op https://sluis.raadsinformatie.nl/.  

Toelichting gemeenteraad  

Tijdens de informatieve raadsvergadering lichten we het conceptbeleidsplan toe aan de gemeenteraad en beantwoorden we vragen van raadsleden. U kunt deze raadsvergadering bijwonen of live meesluisteren via https://sluis.raadsinformatie.nl/. De vergadering is aansluitend op de commissievergadering Samenleving-Middelen, die om 19.30 uur begint in Het Belfort in Sluis. Donderdag 9 februari besluit de gemeenteraad of zij instemt met het vrijgeven van de stukken voor inspraak. In dat geval liggen de stukken van 16 februari tot en met 30 maart 2023 ter inzage en kan iedereen een zienswijze op dit plan indienen. Hoe dit kan, staat in de algemene bekendmaking die op woensdag 15 februari wordt gepubliceerd in het ZVA en op de website. Meer informatie leest u op: www.gemeentesluis.nl/wonen. Vragen kunt u stellen via wonen@gemeentesluis.nl.