Sabewa Zeeland verstuurt belastingaanslagen 2023

Eind februari ontvangen inwoners van gemeente Sluis de belastingaanslag van Sabewa Zeeland.

Dit is een aanslag voor zowel de gemeentelijke belastingen als de waterschapsbelastingen. Bent u aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag alleen digitaal via de Berichtenbox. De Berichtenbox vindt u op mijnoverheid.nl. Bent u niet aangemeld voor de Berichtenbox? Dan ontvangt u de aanslag per post. Meer informatie over de belastingaanslag vindt u op de achterzijde van het aanslagbiljet of op de website: www.sabewazeeland.nl. Als u vragen heeft over uw belastingaanslag of het niet eens bent met uw aanslag, kunt u contact opnemen met Sabewa Zeeland. Dit kan via het contactformulier op de website. Daarnaast zijn de medewerkers van Sabewa op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09:00 – 13:00 uur via telefoonnummer 088-9995800.

Vragen over uw WOZ-waarde?

Sabewa Zeeland heeft begin februari 2023 de hoogte van de taxatiewaarden naar boven bijgesteld. Dit komt omdat de Waarderingskamer, de toezichthouder op taxaties, oordeelde dat Sabewa Zeeland de waarden van de woningen te voorzichtig had gewaardeerd. Het college van gemeente  Sluis heeft daarop besloten om de OZB-tarieven van 2023 ongewijzigd te laten. De gemeenteraad had eind 2022 de tarieven naar beneden vastgesteld (ten opzichte van de begroting). Heeft u vragen over de WOZ-waarde van uw woning in het algemeen of naar aanleiding van de recente WOZ-aanpassing van Sabewa?  Op de website van Sabewa vindt u informatie over de WOZ-waarde en hoe deze tot stand is gekomen. Hierop staat ook informatie hoe u bezwaar kunt maken als u het niet eens bent met uw WOZ-taxatie.

Kwijtschelding

Als u recht heeft op kwijtschelding, dan ziet u dit op de aanslag. Achter de belastingsoorten waarvoor kwijtschelding is verleend, staat een bedrag van € 0. Heeft u nog geen kwijtschelding ontvangen en denkt u wel recht te hebben op kwijtschelding? Dan kunt u een kwijtscheldingsverzoek indienen via de website www.sabewazeeland.nl