Raadsspreekuur maandag 27 februari

Raadsspreekuur maandag 27 februari 2023 van 19.00 tot 20.00 uur in het gemeentehuis te Oostburg.

Tijdens dit spreekuur gaat u op een informele manier in gesprek met raadsleden. Er kunnen wensen en ideeën besproken worden. Het spreekuur is niet bedoeld voor onderwerpen die al op de agenda van de gemeenteraad staan of reeds zijn behandeld, klachten of individuele problemen. Van iedere fractie is er één persoon aanwezig.  
Hebt u interesse? Meld u dan uiterlijk op vrijdag voorafgaand aan het raadsspreekuur voor 12.00 uur aan via griffiersbureau@gemeentesluis.nl.

Vermeld hierbij:

  • waarover u met de raadsleden in gesprek wilt gaan 
  • uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer