Raadscommissie Samenleving/Middelen op dinsdag 11 juni 2024

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 11 juni 2024 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

De heer L.C. Dekker is voorzitter van deze vergadering. Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de commissiegriffier, mevrouw mr. E.M.L. Pop, via 0117 – 457 340 of epop@gemeentesluis.nl.

Op https://ris2.ibabs.eu/sluis kunt u de agenda’s en bijbehorende stukken inzien. Ook kunt u daar de vergadering live bekijken. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.