Raadscommissie Samenleving/Middelen - dinsdag 7 mei 2024

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 7 mei 2024 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

De heer L.C. Dekker is voorzitter van deze vergadering.

Voor meer informatie over deze vergadering kunt u contact opnemen met de commissiegriffier, mevrouw mr. E.M.L. Pop, via 0117 – 457 340 of epop@gemeentesluis.nl.

De vergaderingen is live te beluisteren op onze website. 

Op www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie kunt u de agenda’s en bijbehorende stukken inzien. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.