Raadscommissie Samenleving/Middelen dinsdag 13 september 2022

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de Raadscommissie Samenleving/Middelen plaatsvindt op dinsdag 13 september 2022 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

Mevrouw P.E.M. van de Vijver-van Deursen is voorzitter van deze vergadering. De commissiegriffier is mevrouw mr. E.M.L. Pop. Als u meer informatie wenst kunt u met haar contact opnemen via (0117) 457 340 of epop@gemeentesluis.nl. De vergadering is live te beluisteren op onze website. 

Agenda en stukken

Op www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie kunt u de agenda en bijbehorende stukken inzien. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.