Raadscommissie Ruimte/AB op 6 september

Op 6 september 2022 om 19.30 uur is er een vergadering van de Raadscommissie Ruimte/AB 2022 in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

De heer S.J-P Keijmel is voorzitter van deze vergadering. De commissiegriffier is mevrouw M.A.J. Moerman. Neem voor meer informatie contact met haar op via 0117 - 457 337 of MMoerman@gemeentesluis.nl. De vergadering is live te beluisteren op onze website.

Agenda en stukken

Op www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie kunt u de agenda en bijbehorende stukken inzien. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.