Raadscommissie Ruimte/AB dinsdag 7 maart 2023

De burgemeester van Sluis maakt bekend dat er een vergadering van de: Raadscommissie Ruimte/AB plaatsvindt op dinsdag 7 maart 2023 om 19.30 uur in de raadzaal van het Belfort te Sluis.

De heer S.J-P Keijmel is voorzitter van deze vergadering. De commissiegriffier is de heer P.T.G. Claeijs. Als u meer informatie wenst kunt u met hem contact opnemen op 0117 - 457 129 of griffiersbureau@gemeentesluis.nl.De vergadering is live te beluisteren op onze website. Op www.gemeentesluis.nl/Bestuur_en_Organisatie/gemeenteraad/vergaderstukken kunt u de agenda en bijbehorende stukken inzien. De ingekomen brieven van burgers zijn alleen inzichtelijk voor de raads- en commissieleden, tenzij nadrukkelijk is vermeld dat deze brieven openbaar geplaatst mogen worden op de website. Brieven van instellingen en organisaties worden wel openbaar geplaatst.