Programma Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen krijgt verder vorm

Samen zorgen dat het voor nu én in de toekomst leefbaar blijft en dat essentiële voorzieningen zoals onderwijs en zorg, binnen onze gemeentegrenzen behouden blijven. Onder de vlag Programma Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen geven wij met belangrijke partners verder vorm aan de ontwikkelingen van deze regio.

Wat is tot nu toe allemaal gebeurd? 

De afgelopen maanden is er achter de schermen vanuit heel wat partijen beweging geweest. Zo is er bijvoorbeeld in Oostburg de stichting ‘Integrale Gebiedsontwikkeling Oostburg (IGO)’ opgericht om te komen tot een Masterplan in Oostburg: door René Smit (ZorgSaam), Jaap Hennekeij (HVO) en Jack Werkman (Gemeente Sluis). Deze stichting organiseert op 28 september 2022 een inloopavond voor inwoners en ondernemers om in gesprek te gaan over de ontwikkelingen in Oostburg. Daarnaast wordt ook in de kern IJzendijke een plan ontwikkeld om samen met betrokken partijen te komen tot een integrale gebiedsontwikkeling (inclusief locatie MFC). Verder wordt ook het Woonbeleid binnen de gemeente Sluis onder de loep genomen. Vanwege de omvang en integraliteit valt dit deelproject onder de vlag van het Programma Vitaal.

Vragen?

Meer weten over Vitaal West Zeeuws-Vlaanderen en deelprojecten? Kijk dan op www.gemeentesluis.nl/vitaal. Daar vindt u een actueel overzicht over het doel, visie en deelprojecten en wat ongeveer in welke kern gaat spelen. Uiteraard wordt u geïnformeerd over uw kern, al dan niet via onze partners.