Procedure aanwijzing lokale publieke media-instelling voor de gemeente Sluis

Op 1 juni 2023 stelde het Commissariaat voor de Media de procedure open voor het aanwijzen van een lokale publieke media-instelling voor de gemeente Sluis. Dit omdat de aanwijzingsperiode van de huidige lokale media-instelling eindigt per 1 juni 2024.

Dit betekent dat partijen die in aanmerking willen komen voor de volgende vijfjarige aanwijzing hiervoor een aanvraag kunnen indienen. De aanvraag wordt ingediend bij het Commissariaat voor de Media en moet gebeuren vóór 1 december 2023.

Meer informatie over het indienen van een aanvraag, de eisen die hieraan verbonden zijn en de bijbehorende procedure is te lezen via: https://www.cvdm.nl/voor-mediamakers/publieke-omroepen/lokale-omroep. De aanvullende toetsingscriteria kunt u hieronder downloaden. Als er meerdere aanvragen zijn, worden deze aanvullende criteria ingezet om de aanvragen te toetsen en te beoordelen.

Aanvullende toetsingscriteria (PDF)