Vrijwilligers gezocht voor statushouders

De gemeente Sluis/ Vluchtelingenwerk zoekt vrijwillige begeleiders en spreekuur-vrijwilligers voor statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zich vestigen in Nederland en zo ook in onze gemeente. In een periode van circa een jaar worden ze ondersteund door een vrijwilliger.

Vrijwillige begeleider

De vrijwillige begeleider maakt hen vanuit de thuissituatie wegwijs in de gemeente. Door hen te begeleiden naar alle voorzieningen, de school voor de kinderen, de inburgering, aanmelden bij de huisarts, (sport)verenigingen, etc.

Spreekuurbegeleiders

Vanuit Vluchtelingenwerk is er een wekelijks spreekuur voor statushouders waar hulp gegeven wordt bij het behandelen van financiële zaken. (Zoals het digitaal aanvragen van een OV-kaart of aanvragen van een betalingsregeling bij de ziektekostenverzekering.) Hiervoor zijn we op zoek naar vrijwilligers die makkelijk de weg vinden in administratieve zaken.

Voorwaarden

Als vrijwilliger wordt u ondersteund door Vluchtelingenwerk (o.a. trainingsaanbod en coördinatie spreekuur), vanuit het cluster L&B en werkt u samen met een klantmanager inburgering die de inburgering en financiële basis regelt. Als vrijwilliger krijgt u o.a. een overeenkomst en een onkostenvergoeding. Er is een speciaal trainingsaanbod en er zijn er (half)jaarlijkse bijeenkomsten met onze vrijwilligers. Van onze vrijwilligers vragen wij een VOG (verklaring omtrent gedrag).

Interesse?

Wilt u meer informatie over dit vrijwilligerswerk? Neem dan contact op met het cluster Leefbaarheid en Burgerparticipatie. Dit kan via lb@gemeentesluis.nl of 140117.