Vrijwillige begeleiders voor statushouders

De gemeente Sluis is op zoek naar vrijwillige begeleiders voor statushouders.

De gemeente Sluis is op zoek naar vrijwillige begeleiders voor statushouders. Statushouders zijn vluchtelingen met een verblijfsvergunning die zich vestigen in Nederland. Zo ook in de gemeente Sluis. In de eerste periode, minstens 6 maanden tot 1,5 jaar, worden ze ondersteund door een vrijwilliger. Deze vrijwilliger maakt hen wegwijs in het nieuwe land en omgeving. Bijvoorbeeld door hen kennis te laten maken met het winkelaanbod, de school voor de kinderen, de inburgering, aanmelden bij de huisarts, verenigingen, hulp bieden bij brieven en post die zij ontvangen enzovoort.  

De gemeente Sluis is op zoek naar vrijwilligers die deze begeleiding aan statushouders willen geven. Als vrijwilliger wordt u ondersteund door een opbouwwerker en werkt u nauw samen met een klantmanager werk en inkomen die de financiële en administratieve zaken regelt. 

Interesse?

Wilt u meer informatie over dit vrijwilligerswerk of heeft u interesse om vrijwilliger te worden bij de gemeente Sluis? Neem dan contact op met het cluster Leefbaarheid en Burgerparticipatie. Dit kan via lb@gemeentesluis.nl of 140117. Als vrijwilliger krijgt u onder andere een overeenkomst en een onkostenvergoeding (reis- en telefoonkosten). Ook is er een trainingsaanbod en zijn er (half)jaarlijkse bijeenkomsten met alle vrijwilligers. Daarnaast vragen wij van onze vrijwilligers een verklaring omtrent gedrag (VOG).